Dostawa diatermii chirurgicznej mono i bipolarnej.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
a. dostawa oraz instalacja, uruchomienie i przekazanie Zamawiającemu w stanie gotowym do użytkowania diatermii chirurgicznej mono- i bipolarnej z systemem zamykania dużych naczyń z możliwością rozbudowy o przystawkę do selektywnej preparacji naczyń i nerwów za pomocą strumienia cieczy - 1 szt. – Blok operacyjny, Szpital im. św. Wincentego aPaulo w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 1, zwanego dalej także wyposażeniem,
b. przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji niezbęnnej do prawidłowego funkcjonowania wyposażenia,
c. wykonywanie zobowiązań w okresie gwarancji z tytułu usuwania usterek, napraw, wymiany części wraz z obowiązkowymi przeglądami technicznymi z częstotliwością zalecaną przez producenta wyposażenia,
d. wykonywanie innych czynności niezbędnych do realizacji zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.06.2020 | 08:00


» Lokalizacja

Powstania Styczniowego 1
Gdynia 81-519
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
Powstania Styczniowego 1
Gdynia 81-519
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się