Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni drogi powiatowej nr 1914E, poboczy w msc. Mazury.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest odtworzenie stanu pierwotnego nawierzchni jedni drogi powiatowej nr 1914E w miejscowości Mazury na odcinku o długości 1352mb. Zakres robót obejmuje wykonanie nowych warstw bitumicznych na istniejącej nawierzchni jezdni (wyrównawcza i ścieralna), regulację istniejącego ścieku betonowego, regulacje istniejących zjazdów, wymianę istniejącego ścieku przykrawężnikowego z kostki oraz remont pobocza.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.06.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Lipowa 67A
Bełchatów 97-400
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi demontażu

» Dane nabywcy

Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie
Lipowa 67A
Bełchatów 97-400
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się