Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 923 w miejscowości Dzimierz”– etap VII końcowy - budowa zatoki w km 7+719,59 oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na odcinku od km 7 + 565,00 do km 8 + 140,00

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 923
w miejscowości Dzimierz”– etap VII końcowy - budowa zatoki w km 7+719,59 oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na odcinku od km 7 + 565,00 do km
8 + 140,00”.
Zakres budowy obejmuje:
1) budowę chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm – 306,54 m2;
2) zabudowę obrzeża betonowego 30 x 8 cm - 180,46 mb;
3) budowę jezdni z płyt drogowych gr. 12 cm – 670,72 m2;
4) budowę jezdni z kostki rzędowej gr. 17 cm – 251,41 m2;
5) zabudowę krawężników betonowych i kamiennych – 301,2 mb;
6) budowę kanalizacji deszczowe – fi 200 – 27 mb + 2 kpl. studzienek ściekowych;
7) przebudowę wiaty przystankowej oraz kosz na śmieci – 1 kpl.;
8) opracowanie dokumentacji docelowej organizacji ruchu i jej wprowadzenie – 1 kpl.;
9) wykonanie oznakowania docelowego poziomego i pionowego – 185,07 m2 + 15 szt.;
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.06.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Dworcowa 1a
Lyski 44-295
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Lyski
ul. Dworcowa 1a
Lyski 44-295
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się