Remont drogi gminnej ul. Wdeckiej w Hucie Kalnej

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest remont części ciągu jezdnego ul. Wdeckiej w Hucie Kalnej, w skład którego wchodzi następujący zakres prac budowlanych:
1) wykonanie niwelacji terenu;
2) rozebranie istniejącej warstwy utwardzenia;
3) korytowanie pod jezdnię wraz z wjazdami;
4) wykonanie podbudowy z mieszanki cementowo-piaskowej 1:4;
5) ustawienie krawężników wraz z oporami;
6) wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdów z płyt ażurowych „yomb”;
7) obudowa zasuw i włazów wodociągowych z kostki kamiennej
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą techniczną, zawartą z zamawiającym umową, uzgodnieniami z zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Projektowane prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i opisem technicznym oraz zgodnie ze sztuką budowlaną z zapewnieniem likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.
4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają:
1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIOR),
2) projekt architektoniczno – budowlany wraz z opisem technicznym,
3) przedmiar robót.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.06.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Mickiewicza 7
Czarna Woda 83-262
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Czarna Woda
Mickiewicza 7
Czarna Woda 83-262
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się