Zakup i dostawa licencji oprogramowania dla Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa licencji oprogramowania dla Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie:
1) System operacyjny w wersji EDU - 1315 szt.
2) Pakiet biurowy - 1315 szt.
3) Serwer relacyjnej bazy danych wraz z licencjami dostępowymi - 15 szt.
4) Serwer relacyjnej bazy danych - 1 szt.
5) Serwerowy system operacyjny - 50 szt.
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (Parametry techniczne przedmiotu zamówienia) określa Załącznik nr 1 do SIWZ tj. Wzór umowy, jak również osobny dokument dołączony do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia” - oba zamieszczone wraz z SIWZ i pozostałymi załącznikami na stronie internetowej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/urkrakow,m,328902,2020.html

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.06.2020 | 11:30


» Lokalizacja

al. Mickiewicza 21
Kraków 31-120
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Licencje i oprogramowanie

» Dane nabywcy

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 21
Kraków 31-120
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się