„Pielęgnacja nowych nasadzeń roślin okrywowych na terenach rekreacyjnych nad Wisłą oraz wzdłuż ulic Sikorskiego i Wisłostrada w Tarnobrzegu w okresie od czerwca 2020r. do października 2020 r. w zakresach: - Zadanie I - Pielęgnacja roślin okrywowych w korze na terenach rekreacyjnych nad Wisłą - Zadanie II - Pielęgnacja roślin okrywowych wzdłuż ulic Sikorskiego i Wisłostrada

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.:

„Pielęgnacja nowych nasadzeń roślin okrywowych na terenach rekreacyjnych nad Wisłą oraz wzdłuż ulic Sikorskiego i Wisłostrada w Tarnobrzegu w okresie od czerwca 2020r. do października 2020 r. w zakresach:
- Zadanie I - Pielęgnacja roślin okrywowych w korze na terenach rekreacyjnych nad Wisłą
- Zadanie II - Pielęgnacja roślin okrywowych wzdłuż ulic Sikorskiego
i Wisłostrada

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie dotyczy pielęgnacji nowych nasadzeń roślin okrywowych na łącznej powierzchni 3,10 ha, w tym rośliny w korze 1,98 ha, rośliny bez ściółki 1,12 ha.
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje realizację następujących czynności:
 pielenie chwastów - dwukrotne,
 podlewanie roślin - dziesięciokrotne,
 nawożenie mineralne - jednokrotne.
Zakres terenowy niniejszego zamówienia obejmuje dwa rejony, o różnej specyfice nasadzeń: nasadzenia ściółkowane korą na terenach rekreacyjnych nad Wisłą oraz nasadzenia bez ściółki wzdłuż ulic Sikorskiego i Wisłostrada. Każdy z rejonów stanowi odrębny zakres zamówienia.
Dopuszcza się możliwość wzajemnej zamiany prac określonych w kosztorysie ofertowym przy zachowaniu cen z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, przy czym wartość wynagrodzenia umownego nie może przekroczyć kwoty wskazanej w umowie.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Kościuszki 32
Tarnobrzeg 39-400
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Prezydent Miasta Tarnobrzega
ul. Kościuszki 32
Tarnobrzeg 39-400
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się