Usługa serwisu pogwarancyjnego dla infrastruktury serwerowej i oprogramowania, a także asysty technicznej i utrzymaniowej aktywnej infrastruktury sieciowej

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi serwisu pogwarancyjnego dla infrastruktury serwerowej i oprogramowania, a także asysty technicznej i utrzymaniowej aktywnej infrastruktury sieciowej zwanych dalej „usługami” lub „serwisem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym projekt umowy.
W ramach serwisu infrastruktury sieciowej Wykonawca wykona migrację usług sieciowych oraz rekonfigurację urządzeń w zakresie opisanym w Załączniku nr 2 do Umowy.
Czas usunięcia błędów krytycznych Systemu nie może przekroczyć 24 godzin. Za skrócenie tego czasu Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty zgodnie z rozdziałem XIX SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.06.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Słonimska 1
Białystok 15-950
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Miasto Białystok
Słonimska 1
Białystok 15-950
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się