SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych i wyrobów medycznych jednorazowego użytku do 115 Szpitala Wojskowego SP ZOZ w Helu w podziale na 12 pakietów:
Pakiet 1 - Nici wchłanialne syntetyczne, plecionka, powlekane, ulegające hydrolizie w 60-90 dni.
Pakiet 2 - Nici wchłanialne syntetyczne, plecionka, powlekane, atraumatyczne, ulegające hydrolizie w 60 – 70 dni.
Pakiet 3 - Nici wchłanialne syntetyczne, monofilament, ulegające hydrolizie w 42 dni.
Pakiet 4 - Nici niewchłanialne, nylonowe, monofilament.
Pakiet 5 - Nici niewchłanialne, poliestrowe, plecione, powlekane.
Pakiet 6 - Nici niewchłanialne, polipropylenowe, naczyniowe, monofilament.
Pakiet 7 - Wyroby medyczne jednorazowego użytku.
Pakiet 8 - Materiały opatrunkowe i wyroby medyczne jednorazowego użytku.
Pakiet 9 - Materiały i wyroby medyczne jednorazowego użytku.
Pakiet 10 - Sprzęt medyczny jednorazowego użytku wkłuć specjalistycznych.
Pakiet 11 - Końcówki do Shavera artroskopowego typ FORMULA
Pakiet 12 - System do pobierania krwi metodą próżniową.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia asortyment i szacunkowe ilości oraz wymagane parametry i warunki graniczne opisano w załączniku nr 2 do SIWZ– formularz asortymentowo-cenowy.
3. Przedmiot zamówienia zaoferowany przez Wykonawcę musi odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów medycznych dopuszczonych do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175).
4. Opakowanie jednostkowe handlowe przedmiotu zamówienia musi zawierać (w języku polskim):
nazwę wyrobu, ilość w opakowaniu, rodzaj materiału, producenta, serię, datę przydatności, znak CE.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość przeliczenia w formularzu asortymentowo-cenowym ogólnej ilości materiałów medycznych wg opakowań obecnie istniejących na rynku, jeśli dany artykuł jest konfekcjonowany w innych opakowaniach niż wskazanych w załączniku nr 2 do SIWZ. Niemniej ostateczna ogólna ilość musi być taka sama jak wskazana w SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.06.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Boczna 10
Hel 84-150
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
ul. Boczna 10
Hel 84-150
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się