Zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Niedzieliskach

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 (uterenowiony) o nastepujacych minimalnych parametrach technicznych:
I. Podwozie z kabiną:
1.1. Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz.U. z 2003 r., Nr 58, poz.515 z późniejszymi zmianami).
1.2. Spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 85, poz. 553 z 2010 r.).
1.3. Pojazd spełnia przepisy Polskiej Normy PN-EN1846-1 oraz PN-EN1846-2.
1.4. Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 85, poz. 553 z 2010 r.).
Świadectwo ważne na dzień składania ofert.
1.5. Samochód – fabrycznie nowy. Rok produkcji podwozia 2019/2020 .Podać markę i typ podwozia.
1.6. Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekraczać 16000 kg.
1.7. Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Głośnik lub głośniki o mocy min. 100 W.
Lampa zespolona umieszczona na dachu kabiny z napisem „STRAŻ” z lampami LED min 2 szt.:
- na każdym boku nadwozia lampy sygnalizacyjne niebieskie typu LED 2,
- dodatkowa lampa sygnalizacyjna niebieska typu LED z tyłu pojazdu na dachu zabudowy,
- fala świetlna pomarańczowa” LED umieszczona na tylnej ścianie nadwozia nad żaluzją skrytki autopompy. Fala świetlna wyposażona dodatkowa w dwa niebieskie światła pulsujące typu LED połączone z sygnalizacja świetlna samochodu,
- dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z przodu pojazdu.
Wszystkie lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym za pomocą osłon.
1.8. Pojazd wyposażony w kamerę cofania z monitorem umieszczonym w kabinie kierowcy. Kamera przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych. Monitor min.7”.
1.9. W przedziale autopompy musi być zainstalowany dodatkowy głośnik + mikrofon współpracujący z radiotelefonem przewoźnym.
1.10. Podwozie pojazdu spełnia następujące warunki:
- silnikiem o zapłonie samoczynnym o mocy minimum 210kW ,
- silnik spełnia wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami min. EURO 6.
1.11. Pomiędzy kabiną a zabudową pożarniczą zamontowana osłona ochronno – maskująca.
Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym lub szuflady nie może przekroczyć 1800 mm od poziomu gruntu, lub odchylanych podestów roboczych.
Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii.
1.12. Napęd stały 4x4, skrzynia redukcyjna do jazdy w terenie, blokady mechanizmów różnicowych min.:
- międzyosiowego,
- osi tylnej,
- osi przedniej,
- na osi przedniej i tylnej koła pojedyncze.
Zawieszenie osi przedniej i tylnej mechaniczne, resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów.
1.13. Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zawieszona na poduszkach pneumatycznych samopoziomujących zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy).
1.14. Kabina wyposażona w:
- indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,
- niezależny układ ogrzewania i wentylacji umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku,
- lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu,
- wywietrznik dachowy,
- klimatyzację,
- zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną,
- elektrycznie regulowane lusterka główne po stronie kierowcy i dowódcy,
- lusterko rampowe - krawężnikowe z prawej strony,
- lusterko rampowe - dojazdowe przednie,
- lusterka zewnętrzne podgrzewane,
- elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy,
- uchwyt do trzymania w tylnej części kabiny,
- schowek pod siedziskami w tylnej części kabiny,
- radio samochodowe z odtwarzaczem CD,
- podest z wyłącznikiem pod radiostacje, latarki (sprzęt zamawiającego),
- reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów budynków,
- radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 128 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Radiotelefon podłączony do instalacji antenowej zakończonej antena radiową przystosowana do pracy w sieci MSWiA. Obrotowy potencjometr siły głosu.

Kabina wyposażona dodatkowo:
- uchwyty na cztery aparaty oddechowe umieszczone w oparciach siedzeń tylnych,
- odblokowanie każdego aparatu indywidualnie,
- dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. podczas hamowania.
1.15. Urządzenia kontrolne w kabinie kierowcy:
- sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów,
- sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu,
- sygnalizacja załączonego gniazda ładowania,
- główny wyłącznik oświetlenia skrytek,
- sterowanie zraszaczami,
- sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy,
- kontrolka włączenia autopompy,
- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,
- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,
- wskaźnik niskiego ciśnienia.
1.16. Fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, fotele wyposażone w zagłówki.
Fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia.
1.17. Instalacja elektryczna jednoprzewodowa, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zabezpieczać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu.
1.18. Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu.
1.19. Wyprowadzone złącze zewnętrzne instalacji pneumatycznej.
1.20. Integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów pojazdu z zewnętrznego źródła 230V (wraz z przewodem zakończonym wtyczkami), z gniazdem przyłączeniowym umieszczonym w pobliżu drzwi kierowcy. Urządzenie wyposażone w mechanizm automatycznego odłączania wtyczki z gniazda w momencie rozruchu silnika.
1.21. Pojazd wyposażony w dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy.
1.22. Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego - jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania.
1.23. Kolorystyka:
- elementy podwozia - czarne, ciemnoszare,
- błotniki i zderzaki - białe,
- kabina, zabudowa – czerwony RAL 3000.
1.24. Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Wylot spalin wyprowadzony na lewą stronę pojazdu na poziomie ramy.
1.25. Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu zachowują swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia od –25°C do +50°C.
1.26. Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny.
1.27. Pojemność zbiornika paliwa zapewnia przejazd minimum 300 km lub 4 godzinną pracę autopompy.
1.28. Silnik pojazdu przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta, w czasie minimum 4 godzin podczas postoju.
1.29. Pojazd wyposażony w system ABS.
1.30. Pojazd wyposażony w układ kierowniczy ze wspomaganiem.
1.31. Ogumienie – terenowe z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych.
1.32. Prześwity:
Prześwit pod osiami min: 360 mm
Poza osiami min. 360 mm:
1.33. Pełnowymiarowe koło zapasowe mocowane w samochodzie do przewożenia awaryjnego (miejsce uzgodnić z zamawiającym).
1.34. Pojazd wyposażony w:
- zaczep holowniczy z przodu pojazdu umożliwiający odholowanie pojazdu,
- zaczepy typu szekla z przodu pojazdu 2 szt. i tyłu pojazdu 2szt., każdy z zaczepów musi wytrzymać obciążenie min. 100 kN służące do mocowania lin lub wyciągania pojazdu,
- hak holowniczy paszczowy typu Rockinger lub równoważny, przystosowany do ciągnięcia przyczepy zgodnie z homologacja podwozia, złącze elektryczne i pneumatyczne muszą współpracować z przyczepą.
II. Zabudowa pożarnicza:
2.1. 2 Zabudowa wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję.
Szkielet zabudowy wykonany z profili stalowych nierdzewnych, poszycia zewnętrzne wykonane blachy aluminiowej lub kompozytów.
2.2. Dach zabudowy wykonany w formie podestu. Powierzchnia dachu pokryta ryflowaną blachą aluminiową o właściwościach przeciwpoślizgowych, a obrzeża zabezpieczone balustradą ochronną wykonana z kompozytu.
2.3. Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia, wykonana z materiału odpornego na korozję (wymiary skrzyni do uzgodnienia z zamawiającym w czasie realizacji zamówienia). Skrzynia wyposażona w oświetlenie typu LED oraz system wentylacji. Uchwyty z rolkami na drabinę wysuwną z podporami (rodzaj drabiny do uzgodnienia na etapie realizacji z zamawiającym) oraz uchwyty na sprzęt dostarczony przez zamawiającego.
2.4. Na podeście roboczym zamontowane działko wodno-pianowe typ DWP 16
o regulowanej wydajności i regulowanym kształcie strumienia. Przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający, (końcówka do podawania piany zamontowana na dachu pojazdu obok działka lub w innym miejscu wskazanym przez zamawiającego).
2.5. Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.
2.6. Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji położenia wysokości półek. Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z anodowanej blachy aluminiowej.
Po trzy skrytki na bokach pojazdu, jedna skrytka z tyłu (w układzie 3+3+1).
2.7. Drabina do wejścia na dach ,,składana” wykonana z materiałów nierdzewnych, z powierzchniami stopni w wykonaniu anty poślizgowym, umieszczoną po lewej stronie. W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie. Odległość pierwszego szczebla od podłoża nie może przekroczyć 600 mm.
2.8. Skrytki na sprzęt i wyposażenie muszą być zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wykonanymi z anodowanego aluminium, wspomaganymi systemem sprężynowym, wyposażonymi w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego.
Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii.
2.9. Pod każdą skrytką na sprzęt umieszczone rozkładane stopnie (podesty), ułatwiające dostęp do sprzętu umieszczonego w skrytkach na górnym poziomie. Otwieranie stopni (podestów) wspomagane siłownikami gazowymi. Dolne podesty odchylane blokowane po zamknięciu przez opuszczone żaluzje, uniemożliwiające otwarcie podczas jazdy. Otwarcie podestu, musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy.
2.10. Schowki wyposażone w regał obrotowy na urządzenia ratownicze typu łom, młot, siekiera itp. oraz podesty wysuwane 2 szt. pod sprzęt hydrauliczny, agregat prądotwórczy itp. oraz dodatkowy schowek zamykany żaluzja na torbę PSP R1.
2.11. Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie typu LED, włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy.
2.12. Pojazd wyposażony w:
- listwa LED umieszczone na każdym boku pojazdu w górnej części zabudowy pożarniczej,
- listwa LED umieszczona w kabinie pomiędzy przedziałem kierowcy a załogi,
- oświetlenie włączane z przedziału autopompy oraz miejsca kierowcy pojazdu,
- oświetlenie powierzchni roboczej dachu lampami typu LED,
- dodatkowe lampy oświetlające schodki wejścia do kabiny,
- oświetlenie typu LED umieszczone nad drzwiami wyjściowymi kabiny załogi,
- dodatkowe dwie lampy typu LED włączane automatycznie z biegiem wstecznym pojazdu,
- kompozytowe owiewki na kabinie,
- kącik sanitarny.
2.13. Szuflady, podesty i wysuwane tace automatycznie blokowane w pozycji zamkniętej i otwartej oraz posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem wypadaniem z prowadnic.
2.14. Szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu posiadają oznakowanie ostrzegawcze.
2.15. Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, skonstruowane tak, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.
2.16. Zbiornik wody o pojemności min.3000 ( ± 2%) litrów wykonany z kompozytu. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatacje, oraz układ zabezpieczającym przed wypływem wody podczas jazdy. Zbiornik posiada otwierany właz rewizyjny oraz falochrony.
2.17. Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody, wykonany z materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.
Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatacje.
Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe z poziomu terenu i dachu pojazdu.
2.18. Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Przedział autopompy ogrzewany niezależnym od pracy silnika urządzeniem, tego samego producenta jak w kabinie kierowcy, zabezpieczającym układ wodno-pianowy przez zamarzaniem w temperaturach do -25 0C.
2.19. Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 2800l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa dla głębokości ssania 1,5 m. Wydajność stopnia wysokiego ciśnienia min.400 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa.
2.20. Automatyka utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia.
2.21. Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób żeby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5m.
2.22. Samochód wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno - pianową z prądem zwartym i rozproszonym ( dodatkowa nakładka na prądownicę do podawania piany). Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło umieszczone w ostatniej skrytce z prawej strony. Przedmuch linii sprężonym powietrzem.
2.23. Zwijadło wyposażone w dwa niezależne rodzaje napędu tj. elektryczny oraz ręczny za pomocą korby. Dopuszcza się inny rodzaj napędu np. pneumatyczny.
2.24. Instalacja zraszaczowa zamontowana w podwoziu do usuwania ograniczania stref skażeń chemicznych lub do celów gaśniczych:
- instalacja taka powinna być wyposażona w min. 4 zraszacze,
- dwa zraszacze powinny być umieszczone przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu,
- powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy,
- powinna być tak skonstruowana, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających.
2.25. Autopompa umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do:
- minimum dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu bo bokach,
- wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia,
- działka wodno – pianowego zamontowanego na dachu pojazdu.
2.26. Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu.
2.27. Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody:
- z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek.
- z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek.
2.28. W przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy:
 manowakuometr,
 manometr niskiego ciśnienia,
 manometr wysokiego ciśnienia,
 wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu (dodatkowy wskaźnik poziomu wody umieszczony w kabinie kierowcy),
 wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku (dodatkowy wskaźnik poziomu środka pianotwórczego umieszczony w kabinie kierowcy),
 miernik prędkości obrotowej wału pompy,
 regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu,
 włącznik i wyłącznik silnika pojazdu,
 licznik motogodzin pracy autopompy,
 wskaźnik lub kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnika,
 sterowanie automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia z możliwością ręcznego sterowania regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy,
 sterowanie automatycznym zaworem napełniania zbiornika z hydrantu z możliwością przełączenia na sterowanie ręczne,
 schemat układu wodno-pianowego z oznaczeniem zaworów i opisem w języku polskim,
 głośnik z mikrofonem sprzężony z radiostacją przewoźną zamontowaną na samochodzie umożliwiający odbieranie i podawanie komunikatów słownych.
2.29. Zbiornik wody wyposażony w dwie nasady po jednej z każdej strony 75 z odcinającymi zaworami kulowymi do napełniania z hydrantu.
Instalacja napełniania posiada konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika.
2.30. Autopompa wyposażona w ręczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń 3% i 6% (tolerancja ± 0,5%) w całym zakresie wydajności pompy.
2.31. Wszystkie elementy układu wodno - pianowego odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.
2.32. Konstrukcja układu wodno – pianowego umożliwia jego całkowite odwodnienie przy użyciu dwóch zaworów.
2.33. Na wlocie ssawnym autopompy, oraz na wlotach do napełniania zbiornika z hydrantu, zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy.
2.34. Maszt oświetleniowy:
- Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zasilany z instalacji elektrycznej podwozia lub agregatu prądotwórczego, zabudowany na stałe w samochodzie z min. dwoma reflektorami o mocy min 210 W każdy i łącznym strumieniu świetlnym min. 30 000 lm. Wysokość min. 4,5 m od podłoża, na którym stoi pojazd do opraw czołowych reflektorów ustawionych poziomo, z możliwością sterowania reflektorami w pionie i w poziomie bezprzewodowo z poziomu gruntu. Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 55. Złożenie masztu do pozycji transportowej przy użyciu jednego przycisku Umiejscowienie masztu nie powinno kolidować z działkiem wodno-pianowym, skrzynią sprzętową oraz drabiną.
III. Wyposażenie:
3.1 Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy i dowódcy – OSP + nazwa, herb gminy oraz oznakowania numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP (numer operacyjny zostanie przekazany po podpisaniu umowy z wykonawcą).
3.2 Pojazd musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne zgodne z zapisami §12 ust.1 pkt 17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia.
Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowywania konturów i pasów) o szerokości min. 50 mm oznakowanej znakiem homologacji międzynarodowej.
3.3 Pojazd wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym i sile uciągu min. 60 kN z liną o długości co najmniej 27 m. w raz z zabudową i zbloczem. Sterowanie pracą wciągarki przewodowo z pulpitu przenośnego. Ponadto wyciągarka powinna posiadać niezależne zabezpieczenie zasilania elektrycznego, zabezpieczające instalację elektryczną pojazdu przed uszkodzeniem w momencie przeciążenia wyciągarki. Wyciągarka wyposażona w osłonę kompozytową i dodatkowe oświetlenie.
3.4 Wykonawca zamontuje sprzęt dostarczony przez użytkownika lub dostarczy kompletne mocowania sprzętu przewidzianego dla tej klasy pojazdu.
Szczegóły dotyczące rozmieszczenia i typów poszczególnych elementów wyposażenia i mocowania do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia z zamawiającym. Sprzęt do zamocowania dostarczy zamawiający.
3.5 Klin pod koła 2 szt., zestaw narzędzi naprawczych podwozia pojazdu, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy, apteczka podręczna, gaśnica proszkowa, kamizelka ostrzegawcza.
3.6 Z przodu pojazdu taran wykonany ze stali nierdzewnej wraz z 4 halogenami.
IV. Warunki gwarancji i serwisu
4.1 Gwarancja min. 24 miesiące.
4.2 Komplet dokumentacji, instrukcji itp. Na sprzęt i wyposażenie dostarczone wraz z pojazdem w języku polskim.
4.3 Komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu w tym
- karta pojazdu,
- wyciąg ze świadectwa homologacji,
- badania techniczne,
4.4 Czas reakcji serwisu max. 72 godziny. Serwis do 100 km.

Pojazd fabrycznie nowy, nieużytkowany, spełniający wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych. Podwozie musi posiadać świadectwo homologacji wydane przez właściwego ministra lub świadectwo zgodności WE. Pojazd musi mieć ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w jednostkach PSP wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, pełne świadectwo winno być dostarczone wraz z pojazdem. Samochód musi posiadać dokumentację umożliwiającą pierwszą rejestrację pojazdu.
Wykonawca zawiadomi zamawiającego pisemnie z tygodniowym wyprzedzeniem o dacie odbioru samochodu. Odbiór pojazdu odbędzie się w siedzibie Wykonawcy.
Jeżeli specyfikacja techniczna wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały lub urządzenia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do Wykonawcy o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.
WYMAGANA GWARANCJA:
Warunki gwarancji i serwisu pojazdów :
• minimalny okres gwarancji i bezpłatnego serwisu– 24 miesiące.
• punkt serwisu gwarancyjnego: do 100 km do siedziby Zamawiającego
• w okresie gwarancji, pokrycie kosztów dojazdu (transportu) do serwisu, jeżeli naprawa nie może być dokonana w siedzibie Zamawiającego.
• pokrycie przez Wykonawcę całkowitych kosztów okresowych przeglądów gwarancyjnych,
• możliwość zgłoszenia awarii co najmniej: w dni robocze w godz. 7:00-15:00,
• czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia max. 72 godziny,
• czas przystąpienia serwisu do naprawy po zgłoszeniu – max. 72h,
• czas dokonania naprawy : max. 10 dni od momentu zgłoszenia,
• w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w ciągu 10 dni od chwili jej zgłoszenia przez Zamawiającego podstawienie - do momentu naprawy - pojazdu zastępczego na koszt Wykonawcy.
Podane parametry techniczno – użytkowe podane w załącznikach do niniejszej specyfikacji są wymagane. Nieposiadanie jakiegokolwiek parametru daje podstawy zamawiającemu do odrzucenia oferty


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.06.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Niedzieliska 106a
Szczebrzeszyn 22-460
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty

» Dane nabywcy

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W NIEDZIELISKACH
Niedzieliska 106a
Szczebrzeszyn 22-460
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się