Remont pobocza przy drodze powiatowej nr 3187P w miejscowości Łuszczewo

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest remont pobocza przy drodze powiatowej nr 3187P w miejscowości Łuszczewo.
Zakres rzeczowy prac w ramach ww. przedmiotu zamówienia obejmuje:
1. Roboty pomiarowe i przygotowawcze,
2. Frezowanie nawierzchni,
3. Wykonanie podbudowy pobocza,
4. Wykonanie nawierzchni pobocza z MMA,
5. Ustawienie krawężników,
6. Wykonanie nawierzchni chodników z BKB,
7. Roboty ziemne i formowanie nasypów,
8. Plantowanie i obsianie powierzchni muld i skarp.
Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany został w:
1. Dokumentacjach wykonawczych – Załącznik nr 7,
2. Przedmiarach robót stanowiących część pomocniczą określenia ilości robót – Załącznik nr 8,
3. Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót – Załącznik nr 9.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.06.2020 | 09:45


» Lokalizacja

ul. Świętojańska 20 d
Konin 62-500
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Świętojańska 20 d
Konin 62-500
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się