Wykonanie remontu lokalu nr 53 w budynku przy ul. NARBUTTA 27A II OFICYNA w Warszawie w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej.

» Opis zapytania

1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonane zostaną roboty opisane
poniżej:
1.1. Roboty w branży budowlanej:
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROZBIÓRKOWE
1. Zabezpieczenie podłogi folią,
2. Wykucie z muru kratek wentylacyjnych w łazience i ścianie działowej z płyt GKF,
3. Wykucie z muru ościeżnic drewnianych w łazience,
4. Zamontowanie kanału wentylacyjnego w otworach wentylacyjnych wraz z kratkami,
II. ROBOTY STOLARSKIE
1. Obsadzenie ościeżnicy stalowej w ściance GKF z pomalowaniem na budowie 80*205,
2. Zamontowanie skrzydeł drzwiowych do łazienki i pokoju fabrycznie wykończone,
3. Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami,
4. Dopasowanie skrzydeł okiennych z PCV o powierzchni ponad 0,5 do 2,5 m 2,
5. Zamontowanie napowietrzników higrosterowanych w istniejącej stolarce okiennej,
III. ROBOTY TYNKARSKIE
1. Uzupełnienie okładzin z płyt GKF
IV. ROBOTY MALARSKIE
1. Zeskrobanie i mycie starej farby z tynków cementowo-wapiennych na sufitach oraz ścianach, w pomieszczeniach łazienki, przedpokoju, pokoju,
2. Gruntowanie podłoży gruntem „CERESIT CT 17” lub „ATLAS UNI GRUNT”, pod malowanie emulsyjne tynków cementowo-wapiennych oraz płyt GKF sufitów i ścian,
3. Dwukrotne malowanie tynków cementowo-wapiennych sufitów i ścian, tynków z płyt GKF farbą emulsyjną,
4. Dwukrotne malowanie tynków cementowo-wapiennych i gipsowo kartonowych, farbą olejną z uprzednim przygotowaniem podłoża,
5. Jednokrotne starej stolarki okiennej oraz szaf wnękowych farbą olejną z uprzednim przygotowaniem podłoża,
V. ROBOTY POSADZKARSKIE
1. Uzupełnienie podłoża pod posadzki z zaprawy cementowej o gr. 20 mm zatarte na ostro w łazience i przedpokoju,
2. Ułożenie wykładziny z tworzyw sztucznych rolowanych na podłożu betonowym w łazience i przedpokoju wraz z listwami przyściennymi,
VI. ROBOTY PORZĄDKOWE
1. Wywiezienie materiałów z rozbiórki.
2. Mycie okien po wykonaniu robot malarskich,
3. Mycie istniejącej malowanej drewnianej posadzki,
1.2. Roboty w branży sanitarnej: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodnokanalizacyjne i sanitarne
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
II/B – Roboty sanitarne Opis: - Wymiana lokalowych instalacji zimnej i ciepłej wody wraz z podejściami dopływowymi do baterii wannowej, umywalkowej, zlewozmywakowej oraz do płuczki i pralki. Montaż kanalizacji lokalowej o śr. 50 mm wraz podejściami odpływowymi do umywalki i pralki,- Umycie baterie wannowej i zlewozmywakowej, montaż nowej baterii umywalkowej, zaworu do płuczki i pralki.- Wymiana wanny i umywalki, umycie zlewozmywaka wymiana syfonu zlewozmywakowego, wymiana miski ustępowej z płuczką i deską sedesową, - Wywóz złomu. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarze robót stanowiący załącznik do niniejszego postepowania.
1.3. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych: Kod CPV – 453 10000 – roboty w zakresie instalacji elektrycznej; Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce poliwinylowej pod zaciski; Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie z wykonaniem ślepych otworów w cegle; Montaż na gotowym podłożu puszek PCV. Montaż na gotowym podłożu łączników jednobiegunowych ,schodowych , przycisków p.t. Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na kołkach kotwiących. Montaż z podłączeniem opraw oświetleniowych żarowych ;Montaż rozdzielnic z TM i TL przez przykręcanie do gotowego podłoża; Układanie przewodów pod tynkiem . Układanie rur pod tynkiem; Roboty demontażowe; Wykonanie dokumentacji; powykonawczej oraz pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej. Szczegółowy zakres prac wyszczególniony jest w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji. Wykonawca zobowiązany jest dokonać formalności związanych z zakupem energii elektrycznej oraz pokryć koszty z tym związane (brak licznika w pustostanie).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

02-660 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
ul. Irysowa 19
02-660 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się