Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych.

» Opis zapytania

Nazwa zamówienia „Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych”. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych o kodach 18 01 02, 18 01 03, 18 01 09, 18 01 04. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikiem, będący załącznikiem nr 3 do SIWZ. Zapisy SIWZ należy czytać wraz z ewentualnymi zmianami treści SIWZ, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Al. Modrzewiowa 22
Kraków 30-224
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Małopolski Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka
Al. Modrzewiowa 22
Kraków 30-224
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się