WYCINKA I PIELĘGNACJA DRZEW I KRZEWÓW ORAZ NASADZENIE DRZEW I KRZEWÓW, ROSNĄCYCH WZDŁUŻ ULIC W PASIE DROGOWYM NA TERENIE MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie wycinki i pielęgnacji drzew i krzewów rosnących wzdłuż ulic w pasie drogowym na terenie miasta Bielska-Białej oraz w zakresie nasadzeń drzew i krzewów w pasie drogowym na terenie miasta Bielska-Białej.

Zamówienie obejmuje w szczególności:
a) wycinkę drzew;
b) wycinkę krzewów;
c) prześwietlanie i redukcję koron drzew;
d) prześwietlanie i redukcję krzewów;
e) frezowanie pni drzew;
f) przycinanie żywopłotów;
g) zrąbkowanie gałęzi;
h) nasadzenia drzew i krzewów.

Usługa wykonywana będzie na podstawie zleceń. Zlecenia poszczególnych prac do realizacji będą miały formę pisemną. Każde zlecenie będzie określało w szczególności: zakres prac, miejsce ich wykonania oraz termin realizacji, który będzie wiążący dla Wykonawcy. Jeżeli w zleceniu określono wykonanie prac jako ,,pilne”, Wykonawca ma obowiązek przystąpić do realizacji zlecenia zgodnie z wymogami zawartymi w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziale IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Michała Grażyńskiego 10
Bielsko-Biała 43-300
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
ul. Michała Grażyńskiego 10
Bielsko-Biała 43-300
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się