Usługa odbioru odpadów wraz z towarzyszącymi pracami czyszczenia urządzeń sozotechnicznych w miejscowościach administrowanych przez 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie odbioru i utylizacji odpadów
z poletka odsączania osadu oraz urządzeń sozotechnicznych (separatorów substancji ropopochodnych i tłuszczy, osadników, piaskowników, neutralizatorów ścieków kwaśnych, łapacza farb), czyszczenie urządzeń sozotechnicznych, czyszczenie wraz z udrożnieniem kanałów spływowych. Wykonanie przeglądów serwisowych urządzeń sozotechnicznych znajdujących się na kompleksach wojskowych zlokalizowanych w miejscowościach Rzeszów, Nisko, Jarosław, Przemyśl, Żurawica, Trzcianiec administrowanych przez 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie.

2. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług polegających na:

1) odbiorze i utylizacji odpadów z urządzeń sozotechnicznych (myjni, separatorów substancji ropopochodnych i tłuszczy, osadników, piaskowników, neutralizatorów ścieków kwaśnych, łapacza farb);
2) odbiór suchej frakcji odpadów z dołu odsączania osadu;
3) czyszczenie odwodnień liniowych;
4) udrożnienie kanałów spływowych;

5) czyszczenie urządzeń sozotechnicznych, wykonanie przeglądów serwisowych separatorów ropopochodnych
3. Odpady powstałe w trakcie usługi winny być zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień wykonania usługi na podstawie aktualnych pozwoleń i zezwoleń.
4. Usługa będzie wykonywana środkami, sprzętem i transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określa załącznik nr 6, stanowiący integralną część SIWZ.
6. Uzupełnienie w zakresie opisu przedmiotu zamówienia stanowią postanowienia projektu umowy, tj. Załącznika nr 5 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.06.2020 | 10:30


» Lokalizacja

Krakowska 11 B
Rzeszów 35-111
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
Krakowska 11 B
Rzeszów 35-111
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się