Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów poprzez odzysk powstałych w wyniku mechanicznej segregacji, o kodzie 19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, w ilości do 500 Mg/rok. Wykonawca zobowiązany będzie do potwierdzenia odzysku odebranych odpadów oraz przekazania pisemnej informacji o prowadzonym procesie odzysku z odebranych odpadów od Zamawiającego. Szczegółowy OPZ przedstawia – Dział II SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.06.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Katowicka 20
Rawa Mazowiecka 96-200
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.
ul. Katowicka 20
Rawa Mazowiecka 96-200
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się