Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych „EKO BOX” w Szymiszowie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych EKO BOX położonego na terenie gminy Strzelce Opolskie na rzecz Gminy Strzelce Opolskie i Gminy Jemielnica.
Zakres zamówienia obejmuje prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych EKO BOX w szczególności polegające na: przyjmowaniu od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Strzelce Opolskie i gminy Jemielnica, komunalnych odpadów zebranych selektywnie, odbiorze i transporcie odpadów komunalnych zebranych selektywnie i drobnych elektroodpadów z punktów mobilnego PSZOK i akcji prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie oraz oddaniu przyjętych odpadów do zagospodarowania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.06.2020 | 10:10


» Lokalizacja

pl. Myśliwca 1
Strzelce Opolskie 47-100
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe
  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Strzelce Opolskie
pl. Myśliwca 1
Strzelce Opolskie 47-100
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się