ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY LEŚNA

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przede wszystkim świadczenie usług związanych z:
1) odbieraniem odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy Leśna,
2) obsługą Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Leśnej, przy ul. Elizy Orzeszkowej 11b (teren byłej fabryki Dolwis) - dostawa kontenerów oraz odbiór odpadów,
3) transportem wszystkich odpadów komunalnych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Lubaniu – Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich przy ul. Bazaltowej 1 w Lubaniu w celu dalszego ich zagospodarowania oraz odbiór i zagospodarowanie pozostałych odpadów na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019r, poz. 2010 ze zm.)
4) wyposażenie wszystkich nieruchomości w worki oraz pojemniki do gromadzenia odpadów, zgodnie z dalej opisanymi wymaganiami

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.06.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Rynek 19
Leśna 59-820
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Leśna
Rynek 19
Leśna 59-820
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się