Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Ustka

» Opis zapytania

3.1.Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Ustka zlokalizowanych w następujących obrębach: Charnowo, Dębina, Dominek, Duninowo, Duninowo PGR, Gąbino, Grabno, Grabno Leśnictwo, Lędowo, Lędowo Osiedle Machowinko, Machowino, Machowino Leśnictwo, Możdżanowo, Niestkowo, Objazda, Osieki Słupskie, Pęplino, Poddąbie, Przewłoka, Rowy, Starkowo, Wodnica, Wytowno, Zalesin, Zaleskie, Zaleskie PGR wskazanych na mapie stanowiącej załącznik do SIWZ.
3.2. Szacunkowa ilość odpadów od dnia 01.07.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. - 1070 Mg
a) odpady z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych: 100 Mg
b) odpady ze szkła: 100 Mg
c) odpady z papieru: 20 Mg
d) bioodpady: 100 Mg
e) odpady niesegregowane: 750 Mg
3.2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6, 6A do SIWZ wraz z załącznikiem nr 5 (projekt umowy) do SIWZ.
3.3. Opis przedmiotu zamówienia przy pomocy kodów CPV Wspólnego Słownika Zamówień:
Główny kod CPV:
90 50 00 00 - 2 Usługi związane z odpadami.
90511000-2 Usługi wywozu odpadów
90512000-9 Usługi transportu odpadów
90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.06.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Dunina 24
Ustka 76-270
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Wójt Gminy Ustka
ul. Dunina 24
Ustka 76-270
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się