Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla zaopatrzenia obiektów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla zaopatrzenia obiektów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku”
2. Wspólny Słownik zamówień (CPV):
09310000-5 energia elektryczna
65310000-9 przesył energii elektrycznej
3. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej stanowi II część SIWZ.
4. Zakup energii elektrycznej i usługa dystrybucji energii elektrycznej odbywać się będą na podstawie umowy kompleksowej.
5. Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.:
1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia oraz przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie zamówienia.
2) Spełnienie innych wymagań określonych w istotnych postanowieniach umowy oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.06.2020 | 12:15


» Lokalizacja

Ołowianka 9-13
Gdańsk 80-751
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
Ołowianka 9-13
Gdańsk 80-751
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się