Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Ksawerów

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Ksawerów w okresie od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwa zadania.

Zadanie nr 1
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Ksawerów, wraz z wyposażeniem wszystkich nieruchomości zamieszkałych w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych.

Zadanie nr 2
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych selektywnie, gromadzonych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanym na terenie Gminy Ksawerów, wraz z wyposażeniem w odpowiednie pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.06.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Kościuszki
Ksawerów 95-054
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Ksawerów
ul. Kościuszki
Ksawerów 95-054
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się