„ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ POJEMNIKÓW”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: kompleksowe świadczenie usługi odbioru i transportu odpadów, w tym odpadów podlegających segregacji (butelki plastikowe, odpady bio) oraz nieczystości stałych (odpady komunalne) i wydzierżawienie pojemników na odpady w nieruchomości położonej w Gnieźnie przy ul. Poznańskiej 15.
Ilość pojemników:

- pojemnik 1100 l. – 12 szt. (ul. Poznańska 15)
tygodniu
- pojemnik 7 m3 – 8 szt. (ul. Poznańska 15)
tygodniu
- pojemnik 5 m3 – 5 szt. (ul. Poznańska 15)
tygodniu
- pojemnik na odpady bio 120l. – 2 szt. (ul. Poznańska 15)

Uwaga : Wynagrodzenie umowne za wykonanie umowy ma charakter ryczałtowy i obejmuje całość wynagrodzenia związanego z odbiorem, transportem i magazynowaniem odpadów – nieczystości stałych (komunalnych), w tym obejmuje również wydzierżawienie pojemników i ich dezynfekcję (w przypadku odpadów bio przy każdorazowym ich wywozie należy podstawić czysty, zdezynfekowany pojemnik).


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.06.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Poznańska 15
Gniezno
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. A. Piotrowskiego
ul. Poznańska 15
Gniezno
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się