INWENTARYZACJA OBIEKTÓW SAKRALNYCH I INNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO JAKO MIEJSC WYSTĘPOWANIA NIETOPERZY I PTAKÓW (SOWY I PUSTUŁKI)

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest: Inwentaryzacja obiektów sakralnych i innych na terenie województwa śląskiego, jako miejsc występowania nietoperzy i ptaków (sowy i pustułki), w tym m.in.:
a) ETAP I - przeprowadzenie badań kolonii rozrodczej nocka orzęsionego, stanowiącego potencjalny przedmiot ochrony w projektowanym obszarze Natura 2000 o roboczej nazwie „Obszar w pobliżu Sławkowa:
 wykonanie badań monitoringowych kolonii rozrodczej nocka orzęsionego, stanowiącego potencjalny przedmiot ochrony w projektowanym obszarze Natura 2000 o roboczej nazwie „Obszar w pobliżu Sławkowa”,
 opracowanie ekspertyzy na podstawie prac studyjnych i wyników przeprowadzonych badań terenowych,
 wykonanie dokumentacji fotograficznej monitorowanego stanowiska;
b) ETAP II - wykonanie inwentaryzacji 79 obiektów sakralnych i innych na terenie województwa śląskiego, jako miejsc występowania nietoperzy i ptaków (sowy
i pustułki):
 opracowanie ekspertyzy na podstawie prac studyjnych i wyników przeprowadzonych badań terenowych, zawierającej wyniki inwentaryzacji;
 wykonanie dokumentacji fotograficznej monitorowanych stanowisk.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki i zasady realizacji zamówienia określone są w Załączniku nr 6 do SIWZ oraz Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 4 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.06.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Pl. Grunwaldzki 8-10
Katowice 40-127
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
Pl. Grunwaldzki 8-10
Katowice 40-127
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się