Świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości będących jednostkami organizacyjnymi Miasta Rydułtowy (Urząd Miasta, Straż Miejska, Urząd Stanu Cywilnego)

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych: niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,papieru, tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, metali, szkła, bioodpadów, mebli
i innych odpadów wielkogabarytowych z jednostek organizacyjnych Miasta t.j. Urzędu Miasta (ul. Ofiar Terroru 36), Straży Miejskiej (ul. Jagiellońska 33) i Urzędu Stanu Cywilnego (ul. Raciborska 369 ).
Miejsce odbioru (gromadzenia) odpadów komunalnych,sposób zbierania odpadu, częstotliwość odbioru zostały określone w SIWZ i SPOZ. 3. Zamawiający zastrzega, iż w okresie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do
odbioru każdej ilości odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1. Odbierane odpady należy klasyfikować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r.
w sprawie katalogu odpadów. 4. Szacunkowa ilość odpadów komunalnych przeznaczona do odbioru i zagospodarowania w okresie realizacji zamówienia wynosi 200m3. 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w SOPZ, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.06.2020 | 12:30


» Lokalizacja

ul. Ofiar Terroru 36
Rydułtowy 44-280
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Miasto Rydułtowy
ul. Ofiar Terroru 36
Rydułtowy 44-280
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się