Zakup i montaż urządzeń grzewczych do lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych w ramach projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki”.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż urządzeń grzewczych w lokalach mieszkalnych w budynkach komunalnych wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych budową przyłącza oraz budową kotłowni gazowej.
Dotyczy części 1 i 2 Wymagania Zamawiającego wprowadzone zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.), osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonanie instalacji gazowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Konstytucji 3 Maja 1
Mińsk Mazowiecki 05-300
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Miasto Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
Mińsk Mazowiecki 05-300
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się