WYCINKA DRZEW

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest w szczególności:
a)wykonanie usługi usunięcia drzew stanowiących wywroty lub złomy na terenie administrowanym przez 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie (z podziałem odpowiednio na zadania);
b)zrywka drewna;
c)wykonanie melioracji agrotechnicznych oraz uporządkowanie terenu po pozyskaniu drewna tj.:
- wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych wraz ze znoszeniem i układaniem w stosy niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni;
- rozdrobnienie lub zrębkowanie podszytów;
-rozdrobnienie pozostałości pozrębowych na całej powierzchni bez mieszania z glebą.
2.Drewno pozyskane w wyniku usunięcia wywrotów lub złomów stanie się własnością Wykonawcy. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość drewna, dla poszczególnych kompleksów tj. zadanie 1 – Świdwin - wartość określona w szacunku brakarskim – 43 165, 80, zadanie nr 2 – Mirosławiec - wartość określona w szacunku brakarskim – 965,30.
3.Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty został w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 7 do SIWZ) oraz szacunkach brakarskich (załączniki nr 8 i 9 do SIWZ);
4.Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 części, zwanych w niniejszej SIWZ zadaniami tj.:
a)ZADANIE NR 1 – wykonanie usługi usunięcia drzew stanowiących wywroty lub złomy, na terenie kompleksu lotniskowego w Świdwinie, wyszczególnionych w szacunku brakarskim – załącznik nr 8 do SIWZ (obszar ok. 16 ha – nie stanowiący jednolitej całości powierzchni. Podzielony na XVI obszarów w kompleksie lotniskowym);
b)ZADANIE NR 2 - wykonanie usługi usunięcia drzew stanowiących wywroty lub złomy, na terenie kompleksu lotniskowego i koszarowego w Mirosławcu, wyszczególnionych w szacunku brakarskim – załącznik nr 9 do SIWZ (obszar nie stanowiący jednolitej całości powierzchni w kompleksie lotniskowym i koszarowym).
5.Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa dokument pn. „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.06.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Połczyńska 32
Świdwin 78-301
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie
ul. Połczyńska 32
Świdwin 78-301
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się