Sukcesywne usługi odbioru, transportu, unieszkodliwienia odpadów w ilości 520,00 Mg o kodzie 20 03 99 i dzierżawy urządzenia typu prasokontener na okres 24 miesięcy

» Opis zapytania

Zamówienie obejmuje: Sukcesywne usługi odbioru, transportu, unieszkodliwienia odpadów w ilości 520,00 Mg o kodzie 20 03 99 i dzierżawy urządzenia typu prasokontener na okres 24 miesięcy.
Zamawiający zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynności związane z wykonywaniem usług objętych umową były wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę niezależnie od tego, czy usługi te będzie wykonywał Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Zyty 26
Zielona Góra 65-046
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe
  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Zyty 26
Zielona Góra 65-046
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się