Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmującego sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Radziejowie przy ulicy Szpitalnej 3 . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 i 2 do niniejszej specyfikacji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt realizacji zamówienia, w tym za przebieg realizacji, zgodność z obowiązującymi warunkami technicznymi i jakościowymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa. Szacunkowe zapotrzebowanie zamawiającego ma zastosowanie do porównania ofert. W przypadku niewykorzystania podanej w niniejszej specyfikacji ilości – wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu niewykorzystania pełnej ilości.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.06.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Szpitalna 3
Radziejów 88-200
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa gazowe
  • Paliwa jądrowe
  • Paliwa płynne
  • Węgiel, brykiet, koks, torf i produkty koksownicze
  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpitalna 3
Radziejów 88-200
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się