Usługa polegająca na odbiorze i unieszkodliwianiu ODPADÓW MEDYCZNYCH pochodzących z działalności Samodzielnego Publicznego Zakąłdu Opieki Zdrowotnej w Kępnie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i unieszkodliwianiu ODPADÓW MEDYCZNYCH pochodzących z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie.
2. Przedmiot zamówienia został nie został podzielony na części.
3. Szczegółowy zakres, wymagania i opis przedmiotu zamówienia na podstawie zamieszczonych kodów zawiera załącznik nr 1A do SIWZ, który stanowi jej integralna część. (Arkusz asortymentowo – cenowy) .
4. Odbiór odpadów będzie odbywać się ze wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia do czasowego magazynowania odpadów z częstotliwością 2 raz w tygodniu - wtorek, piątek w godz. 8.00 - 15.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
4. Zamawiający zobowiązuje się do :
a) przygotowania odpadów medycznych do odbioru łącznie z ich ważeniem w magazynie odpadów medycznych wyposażonym w wagę elektroniczną platformową 1x1,2m; 1,5t.; ważenie odbywać się będzie przez pracownika Wykonawcy - w obecności pracownika Zamawiającego ,
b) mycia i dezynfekcji pojemników o pojemności i w ilościach wykazanych poniżej:
- pojemnik o poj. 240 litrów – 18 sztuk
- pojemnik o poj. 340 litrów – 1 sztuka
- pojemnik o poj. 360 litrów – 2 sztuki

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.06.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Szpitalna 7
Kępno 63-600
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 7
Kępno 63-600
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się