Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej z uwzględnieniem zasad określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2020 poz. 833)

Ilość nabytej energii elektrycznej będzie rozliczana według rzeczywistego zużycia tej energii przez Zamawiającego, zgodnie ze złożonym przez Wykonawcę rozliczeniem.

Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej.
Zamawiający posiada umowę na usługę dystrybucji energii elektrycznej zawartą na czas nieokreślony. Operatorem systemu dystrybucyjnego jest: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok.
Zamawiający jest rozliczany za świadczoną usługę dystrybucji energii elektrycznej w grupie taryfowej B23 w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych.

Obowiązkiem Wykonawcy będzie również zgłoszenie Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej, których stroną jest Zamawiający.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w części II SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Spytkowo 69
Giżycko 11-500
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spytkowo 69
Giżycko 11-500
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się