„Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Opolskich Instytucji Kultury”

» Opis zapytania

Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną - 22. Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy [MWh] - 879. Umowy nie wymagają wypowiedzenia. Pełnomocnictwo i jego zakres jest integralną częścią umowy i stanowi do niej załącznik nr 2. Ilość umów jakie zawrze Wykonawca z Zamawiającym w ramach tego postępowania - 1. W związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnego zużycia energii elektrycznej objętej przedmiotem zamówienia. Z tego powodu Zamawiający przedstawił przewidywalną ilość zużycia energii elektrycznej. Zamawiający przewiduje, iż rzeczywista ilość zużycia energii elektrycznej może ulec zmianie, tj. zwiększeniu bądź zmniejszeniu przy zachowaniu zaoferowanych cen jednostkowych. Tym samym opisane prognozowane zużycie energii elektrycznej nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanej wysokości. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja SA.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.06.2020 | 09:45


» Lokalizacja

Św. Wojciecha 13
Opole 45-023
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
Św. Wojciecha 13
Opole 45-023
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się