Zespół napędowy składający się z bezszczotkowego silnika napędowego prądu stałego i przekładni planetarnej.

» Opis zapytania

Szanowni Państwo

W związku z przygotowywanym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego zwracam się z prośbą o informację o dostępności wymaganych poniższych urzadzeń.

Zespół napędowy składający się z bezszczotkowego silnika napędowego prądu stałego i przekładni planetarnej.– 4 szt.


Szczegółowe informacje i wymagania dotyczące powyższego urządzenia zawarte są w opisie poszczególnej pozycji.

Przedmiotowe zapytanie ma charakter zapytania o informacje w celu zbadania rynku oraz wyceny szacunkowej postępowania oraz informacji jaki jest czas realizacji dla poszczególnych pozycji.


W związku z powyższym proszę Państwa o informację czy są Państwo zainteresowani przystąpieniem do przygotowywanego postępowania przetargowego w tym celu proszę o wybranie opcji TAK/NIE w podglądzie danej pozycji.

Proszę również w miarę możliwości o przesłanie wstępnych informacji (np. karta katalogowa, opis) oferowanego urządzenia.

Wszelkie informacje oraz pytania lub uwagi mogą Państwo kierować za pośrednictwem:
• platformy zakupowej;
• bezpośrednio na email Piotr.Jaromin@tauron-wytwarzanie.pl ;
• telefonicznie 32 715 55 54. W godzinach 7:00-15:00


Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Niniejsze Ogłoszenie stanowi jedynie zaproszenie do udziału w badaniu rynku.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się