Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krynki

» Opis zapytania

1. Odbiór i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach na terenie Gminy Krynki, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 2. Odbiór każdej ilości odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w tym również odpadów przekazanych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Garbarska 16
Krynki 16-120
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Urząd Miejski w Krynkach
ul. Garbarska 16
Krynki 16-120
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się