Wykonanie usługi: ,,Zagospodarowanie (obejmujące przygotowanie odpadów do odbioru, załadunek, odbiór, transport i utylizację) odpadów o kodzie 16 81 01* w ilości szacunkowej około 90 ton, nielegalnie zdeponowanych na działce nr 996/84 k.m.2 w Przyszowicach, gmina Gierałtowice, będącej w zarządzie PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach."

» Opis zapytania


Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe otwarte
Rodzaj zamówienia: Usługi
Podstawa prawna: Regulamin logistyczny
Kategoria zakupowa / grupa materiałowa zamawiającego: USŁUGI ADMINISTR-GOSP-USŁ. UTRZYM. PORZĄDKU I CZYSTOŚCI
Termin wszczęcia: 2020-05-26

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.06.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Dział gospodarki materiałowej i zamówień


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się