Wycinka drzew i krzewów oraz gałęzi w pasie eksploatacji linii napowietrznych SN na terenie Rejonu Dystrybucji Nowa Sól.

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia:
Wycinka drzew i krzewów oraz gałęzi w pasie eksploatacji linii napowietrznych SN na terenie Rejonu Dystrybucji Nowa Sól.

Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ENEA Operator Sp. z o.o., Piłsudskiego 73, 67-100, Nowa Sól


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

ENEA Operator Sp. z o.o., Strzeszyńska 58, 60-479, Poznań, 7822377160, 300455398


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się