Wykonanie nasadzeń zieleni w Bydgoszczy, ul. Gdańska 147

» Opis zapytania

1. Zakres usługi obejmuje nasadzenia zieleni – 20 sztuk drzew liściastych na terenie nieruchomości przy ul. Gdańskiej 147 w Bydgoszczy , działka nr 6/21, zgodnie z wydanymi przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy Decyzjami nr WGK/386/18 z dnia 29.08.2018r. i WGK/223/19 z dnia 17.06.2019r.
2. Szczegółowy zakres robót stanowi Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.06.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Gdańska
Bydgoszcz 85-915
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Bydgoszczy
ul. Gdańska
Bydgoszcz 85-915
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się