„Dostawa materiałów biurowych - I część - dostawa papieru, długopisów, skoroszytów”

» Opis zapytania

1. Wykonawca zobowiązuje się sprzedać i dostarczyć Zamawiającemu za wynagrodzeniem (dostawa), na zasadach określonych w umowie, materiały biurowe, zwane dalej „przedmiotem zamówienia”. 2. Szczegółowy zakres, rodzaj, parametry i ilości poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Zamawiający zobowiązuje się do zlecenia Wykonawcy dostawy przedmiotu zamówienia, określonego w załączniku nr 1 do SIWZ, w części o wartości 60% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w ofercie. Zlecenie Wykonawcy dostawy pozostałej części przedmiotu zamówienia o wartości 40% wynagrodzenia całkowitego brutto, zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego (prawo opcji).
4. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i zasad jego realizacji zawarte zostały w załączniku nr 1 do SIWZ pn. „Szczegółowy zakres, rodzaj, parametry, ilości oraz ceny jednostkowe poszczególnych materiałów biurowych” oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.06.2020 | 11:30


» Lokalizacja

32-020 Wieliczka


» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria biurowe

» Dane nabywcy

Kopalnia Soli „Wieliczka” S. A.
Plac Kingi 1
32-020 Wieliczka
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się