Powrót

Dostawa materiałów i sprzętu stomatologicznego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa materiałów i sprzętu stomatologicznego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na następujące części zamówienia (Pakiety):
Pakiet 1 Myjki ultradźwiękowe – 3 szt.
Pakiet 2 Negatoskopy – 7 szt.
Pakiet 3 Lampa polimeryzacyjna – 5 szt.
Pakiet 4 Endometr – 5 szt.
Pakiet 5 Kamera wewnątrzustna – 1 szt.
Pakiet 6 Skaner stomatologiczny z oprogramowaniem – 1 zestaw
Pakiet 7 Lampa polimeryzacyjna – 1 szt.
Pakiet 8 Aparat do mierzenia długości kanału – 4 szt.
Pakiet 9 Kondylograf z wyposażeniem – 1 zestaw
Pakiet 10 Skaler stomatologiczny – 2 szt.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, w zakresie poszczególnych części zamówienia, zwanych dalej ,,Pakietami od 1 do 10” został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, które stanowią odpowiednio Załączniki nr 2.1 – 2.10 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

02-091 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się