Pielęgnacja drzew pomników przyrody na terenie miasta Białegostoku

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są usługi związane z pielęgnacją drzew pomników przyrody na terenie miasta Białegostoku. 2. Zakres zamówienia obejmuje następujące prace: 1) cięcia pielęgnacyjne drzew – zabiegi mające cel formujący,
prześwietlający, sanitarny, korygujący lub odmładzający koronę drzewa, polegające na usunięciu z korony drzewa żywych i/lub martwych i/lub chorych pędów, gałęzi lub konarów przy zachowaniu charakterystycznego dla drzewa
pokroju, 2) cięcia techniczne pojedynczych konarów, gałęzi i pędów – zabiegi mające na celu likwidację zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia dot. usuwania suchych lub zawieszonych konarów, gałęzi i pędów, 3) założenie wiązania
elastycznego – mechaniczne wzmocnienie drzew poprzez wprowadzenie wiązania opaskowego typu „kobra” pomiędzy pień i/lub konary w celu zabezpieczenia drzewa przed rozłamaniem, złamaniem lub przewróceniem się, 4) założenie/
demontaż odciągu linowego na wysokości powyżej 10 m od powierzchni gruntu – wybór odpowiedniego miejsca na założenie odciągu, założenie liny i regulacja naprężenia, zabezpieczenie antykorozyjne elementów metalowych,
5) zabezpieczanie ran/ubytków powierzchniowych – wygładzenie i uformowanie powierzchni i krawędzi ubytku oraz jego zabezpieczenie, 6) zabezpieczanie ubytków wgłębnych (dziuple, „kominy”, „rynny”) – oczyszczenie, wygładzenie
powierzchni, wyrównanie i uformowanie, nadanie spadków, osuszenie, zaimpregnowanie, wykonanie odwodnienia i wentylacji ubytku, 7) prowadzenie zabiegów fitosanitarnych – zwalczanie szkodników i patogenów grzybowych,
8) wykonywanie podpory drzewa – w celu poprawy statyki drzewa, 9) przegląd każdego drzewa z osobna pod kątem określenia zakresu niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych oraz opis wykonanych zabiegów na każdym drzewie osobno po ich wykonaniu w formie karty zabiegów i zaleceń. 3. Pozostały opis zgodnie z rozdz. III SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.06.2020 | 11:00


» Lokalizacja

15-950 Białystok


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Miasto Białystok
ul. Słonimskiej 1
15-950 Białystok
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się