Rewitalizacja parku na osiedlu Dąbrowskiego – gospodarka drzewostanem

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są usługi dotyczące wycięcia drzew oraz wykonania cięć sanitarnych w koronach drzew zgodnie z projektem, obejmujące:
Etap I
a) wykonanie cięć pielęgnacyjnych: sanitarnych, korygujących itp. w koronach drzew zgodnie z dokumentacją i przedmiarem,
b) zezrębkowanie wyciętych gałęzi i konarów, przewiezienie zrębków w miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego na odległość do 5 km wraz z wyładunkiem.
Etap II
a) wycięcie drzew wskazanych w dokumentacji i przedmiarze,
b) sfrezowanie karpiny po wyciętych drzewach na głębokość min. 15 cm poniżej poziomu gruntu,
c) pocięcie dłużyc na odcinki dogodne do transportu (1-1,2 m) i przetransportowanie ich w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 10 km wraz z wyładunkiem i ułożeniem ich w stosy,
d) zezrębkowanie konarów i gałęzi wyciętych drzew, przewiezienie zrębków w miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego na odległość do 5 km wraz z wyładunkiem,
e) uporządkowanie terenu.
Wszystkie prace w obrębie drzewostanu, z uwagi na obawę przed uszkodzeniem systemów korzeniowych drzew parkowych muszą odbywać się wyłącznie z wykorzystaniem metody alpinistycznej.
Szczegółowy zakres rzeczowy robót został określony w przedmiarze robót, projekcie budowlano - wykonawczym oraz w opisie pozycji przedmiarów robót.
Dokumentacja została opracowana przez: Biuro Projektów BD PROJEKT, ul. Hawajska 15/44, 02-776 Warszawa.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.05.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Rynek 1
Polkowice 59-100
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Gmina Polkowice
Rynek 1
Polkowice 59-100
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się