Dostawa napędów elektrycznych typu zamknij-otwórz

» Opis zapytania

TAURON Serwis sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą:

„Dostawa napędów elektrycznych typu zamknij-otwórz”

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia oraz wymagania Zamawiającego zostały zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.05.2020 | 12:00


» Lokalizacja

TAURON Serwis sp. z o.o
ul. Lwowska 23
40-389 Katowice


» Kategoria asortymentowa

  • Układy hydrauliczne do sterowania i zasilania oraz ich elementy

» Dane nabywcy

TAURON Serwis sp. z o.o


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się