Usługi z zakresu gospodarki łąkowo-rolnej w Nadleśnictwie Bircza w 2020 r. – prace w zakresie koszenia trwałych użytków zielonych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie wykaszania trwałych użytków zielonych na gruntach administrowanych przez Nadleśnictwo Bircza, znajdujących się w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Bircza oraz Nadleśnictwa Krasiczyn. Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery części:
Część zamówienia nr 1: Koszenie trwałych użytków zielonych na gruntach w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Krasiczyn i w leśnictwie Brzuska, Jasienica
Część zamówienia nr 2: Koszenie trwałych użytków zielonych w leśnictwach: Leszczawa, Kuźmina, Dobrzanka, Wojtkówka, Jamna
Część zamówienia nr 3: Koszenie trwałych użytków zielonych w leśnictwach: Sierakośce, Posada Rybotycka, Borysławka, Leszczyny, Trójca
Część zamówienia nr 4: Koszenie trwałych użytków zielonych w leśnictwach: Pechnów

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.05.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Stara Bircza 99
Bircza 37-740
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej
  • Produkty łowiectwa
  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
  • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
  • Usługi wspomagajace rybołóstwo
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi związane z łowiectwem
  • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Nadleśnictwo Bircza
Stara Bircza 99
Bircza 37-740
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się