Remont schodów zewnętrznych do Pawilonu Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta Tychy

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Remont schodów zewnętrznych do Pawilonu Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta Tychy”
Zakres robót:
- roboty demontażowe,
- całkowita rozbiórka schodów od strony południowej,
- wykonanie nowego biegu schodów, odtworzenie balustrady,
- oczyszczenie i malowanie balustrady,
- wypełnienie istniejącej balustrady z balustradowej siatki kablowej,
- wykonanie obróbek blacharskich,
- rozbiórka istniejącego pokrycia schodów,
- przygotowanie podłoża pod nową nawierzchnię,
- pokrycie schodów membrana epoksydową,
- wykonanie fakturowych oraz wizualnych oznaczeń dla osób niedowidzących.

Do obowiązków wykonawcy należy także:
- uzyskanie zaplecza placu budowy, zabezpieczenie dojść i dojazdów,
- wywozy, utylizacje, uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.

Przedmiot zamówienia obejmuje zakres zgodny z dokumentacją projektową autorstwa Art - Projekt Krzysztof Banasik.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.05.2020 | 10:15


» Lokalizacja

Al. Niepodległości 49
Tychy 43-100
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Prezydent Miasta Tychy
Al. Niepodległości 49
Tychy 43-100
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się