Remont cząstkowy wielkopowierzchniowy na DW933 na odcinku Pszczyna - Góra

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje remont wielkopowierzchniowy drogi wojewódzkiej nr 933 powierzonej do utrzymania PZD w Pszczynie.
Roboty polegają na wykonaniu remontu cząstkowego nawierzchni jezdni wykonywane przy użyciu rozściełacza mieszanek mineralno-bitumicznych o powierzchni ok 3000 m2 oraz wykonaniu pozostałych robót towarzyszących.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowiąca Załącznik nr 2 do SIWZ, Kosztorys ślepy stanowiący Formularz nr 2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.05.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Sygietyńskiego 20
Pszczyna 43-200
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie
ul. Sygietyńskiego 20
Pszczyna 43-200
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się