Dostawa ZESTAW NAPRAWCZY KAT. QM/46163/00 SIŁOWNIK PNEUMATYCZNY M/64163, TAŚMA USZCZELNIAJĄCA KAT. M/P40626, TAŚMA MASKUJĄCA KAT. M/K19644/2 do TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini.

» Opis zapytania

RUNDA NR 2 „Negocjacje" Prosimy o uwzględnienie maksymalnego możliwego upustu:
1. 564-400-060-0 ZESTAW NAPRAWCZY KAT. QM/46163/00 SIŁOWNIK PNEUMATYCZNY M/64163 - 8 KPL. (Dopuszczam produkt równoważny pod warunkiem, że zaproponowany zestaw będzie i identyczny co do rozmiarów, ( identyczne rozmiary jak producenta), zastosowanych materiałów, smarów itd.)
2. 564-400-061-0 TAŚMA USZCZELNIAJĄCA KAT. M/P40626 SIŁOWNIK PNEUMATYCZNY M/64163 - 8 szt. (Dopuszczam produkt równoważny pod warunkiem, że zaproponowany zestaw będzie i identyczny co do rozmiarów, ( identyczne rozmiary jak producenta), zastosowanych materiałów, smarów itd.)
3. 564-400-062-0 TAŚMA MASKUJĄCA KAT. M/K19644/2 SIŁOWNIK PNEUMATYCZNY M/64163 - 8 szt. (Dopuszczam produkt równoważny pod warunkiem, że zaproponowany zestaw będzie i identyczny co do rozmiarów, ( identyczne rozmiary jak producenta), zastosowanych materiałów, smarów itd.)

W sprawach technicznych proszę o kontakt z Panem Dudek Marcin (tel. 32 711 76 85).

ADRES DOSTAWY: magazyn Odbiorcy TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini, 32-541 Trzebinia.

Uwaga: prosimy o skan karty produktu.

KRYTERIA OGÓLNE
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją poniższych kryteriów i zastrzeżeń określonych przez Zamawiającego. Akceptując warunki Zamawiającego, Oferent oświadcza, ze jego oferta jest zgodna z zapytaniem i spełnia parametry określone przez Zamawiającego:

• transport na bazie DDP – magazyn Odbiorcy wg. Incoterms 2010,
• termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni.,
• warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
• towar musi być fabrycznie nowy
• gwarancja – nie krótsza niż 12 miesięcy od dnia dostawy, (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę miesięcy od dnia dostawy)
• termin dostawy: najkrótszy możliwy (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę dni od dnia otrzymania zamówienia do dnia dostawy),

ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO:
• Zamawiający dopuszcza składanie ofert na produkty równoważne.
• Zamawiający wymaga aby Wykonawca składający ofertę na produkt równoważny dołączył do oferty oświadczenie o równoważności produktu wraz z dokumentami potwierdzającymi parametry oferowanego produktu.
• Kryterium oceny ofert: CENA jednostkowa NETTO za sztukę oparta na bazie DDP do Odbiorcy według Incoterms 2010. W cenie ofertowej netto wyrobu należy uwzględnić:
 cenę produktu,
 cenę transportu,
 cło w przypadku importu /gdy obowiązuje/
 inne składniki ceny /np. rabaty, upusty itp./
• Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego,
• Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie RFx lub licytacji elektronicznej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-mail.
Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.05.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Automatyka i urządzenia sterujące

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się