Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przed ponownym zasiedleniem położonego w Szczecinie przy ul. Sadowskiego 1C/7.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przed ponownym zasiedleniem położonego w Szczecinie przy ul. Sadowskiego 3C/1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - załącznik nr 2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.05.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Starościńska 1
Warszawa 02-516
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego "KWATERA" Spółka z o.o.
Starościńska 1
Warszawa 02-516
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się