„Konserwacja rzeki Bobrówki w km 1+300 – 5+300 i 8+100 – 10+100 w m. Cieszyn gm. Cieszyn, Bażanowice gm. Goleszów”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie zadania pn.: „Konserwacja rzeki Bobrówki w km 1+300 – 5+300 i 8+100 – 10+100 w m. Cieszyn gm. Cieszyn, Bażanowice gm. Goleszów”

Zakres robót objętych zamówieniem obejmuje m.in:
a) Ręczne wykoszenie porostów gęstych, twardych, krzaków i podszycia ze skarp cieku,
b) Wywiezienie wyciętych roślin,
c) Ręczne wykoszenie porostów z dna cieku,
d) Usunięcie zatorów i przeszkód w przepływie wody w korycie – w tym roboty ziemne,
e) Uporządkowanie terenu po robotach, w tym mechaniczne plantowanie terenu

Zakres prac należy wykonać z należytą starannością zgodnie z umową, przedmiarem robót, opisem przedmiotu zamówienia, SIWZ, ST (Załącznik nr 10 do SIWZ), poleceniami osoby wyznaczonej ze strony Zamawiającego do nadzoru robót, obowiązującymi normami oraz sztuką budowlaną.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.05.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Grzybowska 80/82
Warszawa 00-844
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych

» Dane nabywcy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Grzybowska 80/82
Warszawa 00-844
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się