Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”: Część 1: Ulica Szczęśliwicka, na odcinku od Alei Jerozolimskich do ul. Dickensa Ulica Stryjeńskich, na odcinku od ul. Płaskowickiej do ul. Wąwozowej Część 2: Ulica Jarzębskiego, na odcinku od ul. Broniewskiego do ul. Żeromskiego Ulica Lektykarska, na odcinku od ul. Podczaszyńskiego do ul. Rudzkiej Ulica Sosnkowskiego, na odcinku od ul. Kościuszki do Alei Jerozolimskich Część 3: Ulica Płowiecka, na odcinku od ul. Trasa Siekierkowska do ul. Czecha Ulica Jagiellońska, na odcinku od ul. Marcinkowskiego do Al. Solidarności Część 4: Ulica Krucza, na odcinku od Alei Jerozolimskich do ul. Pięknej Węzeł Trasy Łazienkowskiej z Wisłostradą Węzeł Trasy Łazienkowskiej z Wałem Miedzeszyńskim

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na: „Modernizacji oświetlenia ulicznego w ramach programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”:

Część 1
Ulica Szczęśliwicka, na odcinku od Alei Jerozolimskich do ul. Dickensa
Ulica Stryjeńskich, na odcinku od ul. Płaskowickiej do ul. Wąwozowej
W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać wszystkie roboty opisane
w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót budowlanych, w szczególności: demontaż zużytych słupów i opraw oświetleniowych, a następnie montaż nowych; wykonanie wykopów ziemnych; demontaż i odtworzenie chodnika; demontaż i montaż infrastruktury kablowej, wykonanie pomiarów instalacji;

Część 2
Ulica Jarzębskiego, na odcinku od ul. Broniewskiego do ul. Żeromskiego
Ulica Lektykarska, na odcinku od ul. Podczaszyńskiego do ul. Rudzkiej
Ulica Sosnkowskiego, na odcinku od ul. Kościuszki do Alei Jerozolimskich
W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać wszystkie roboty opisane
w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót budowlanych, w szczególności: demontaż zużytych słupów i opraw oświetleniowych, a następnie montaż nowych; wykonanie wykopów ziemnych; demontaż i odtworzenie chodnika; demontaż i montaż infrastruktury kablowej, wykonanie pomiarów instalacji;

Część 3
Ulica Płowiecka, na odcinku od ul. Trasa Siekierkowska do ul. Czecha
Ulica Jagiellońska, na odcinku od ul. Marcinkowskiego do Al. Solidarności
W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać wszystkie roboty opisane
w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót budowlanych, w szczególności: demontaż zużytych słupów i opraw oświetleniowych, a następnie montaż nowych; wykonanie wykopów ziemnych; demontaż i odtworzenie chodnika; demontaż i montaż infrastruktury kablowej, wykonanie pomiarów instalacji;

Część 4
Ulica Krucza, na odcinku od Alei Jerozolimskich do ul. Pięknej
Węzeł Trasy Łazienkowskiej z Wisłostradą
Węzeł Trasy Łazienkowskiej z Wałem Miedzeszyńskim
W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać wszystkie roboty opisane w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót budowlanych, w szczególności: demontaż zużytych słupów i opraw oświetleniowych, a następnie montaż nowych; wykonanie wykopów ziemnych; demontaż i odtworzenie chodnika; demontaż i montaż infrastruktury kablowej, wykonanie pomiarów instalacji;Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 30 000 EURO a jest mniejsza niż równowartość kwoty 5 350 000 EURO.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.05.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Chmielna 120
Warszawa 00-801
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich
ul. Chmielna 120
Warszawa 00-801
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się