Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tarnowie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na bieżącym utrzymaniu:
a) Wiślanej Trasy Rowerowej na odcinku od m. Kopacze Wielkie, gmina Szczurowa, powiat Brzeski km 164+250 do m. Szczucin, gmina Szczucin, powiat Dąbrowski km 220+505 (łączna długość 56,315 km, w tym ok 44 km tras rowerowych przebiegających po wałach przeciwpowodziowych), wraz ze sprzątaniem Miejsc Obsługi Rowerzystów (dalej: „MOR”, lub w liczbie mnogiej „MOR-y”) znajdujących się na tej trasie,
b) trasy rowerowej „Velo Dunajec” na odcinku od m. Ostrów, gmina Wierzchosławice, powiat Tarnowski km 0+000 do m. Wietrzychowice, gmina Wietrzychowice, powiat Tarnowski km 26+203 (łączna długość 26,203 km, w tym ok. 24 km tras rowerowych przebiegających po wałach przeciwpowodziowych), wraz ze sprzątaniem MOR-ów znajdujących się na tej trasie,
c) trasy rowerowej „Velo Metropolis” wyłącznie w zakresie sprzątania MOR-ów u w miejscowościach: Tarnów (Las Lipie) oraz Wierzchosławice (Centrum Kultury Wsi Polskiej),
d) trasy rowerowej "Euro Velo 11" (Velo Natura) wyłącznie w zakresie sprzątania MOR-u w miejscowości Zakliczyn (stadion sportowy).
Łączna długość tras rowerowych o których mowa w pkt 3 powyżej wynosi ok. 82,5 km w tym ok. 68 km tras rowerowych przebiegających po wałach przeciwpowodziowych.
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 do SIWZ. Lokalizacja MOR-ów została wyszczególniona na mapie stanowiącej zał. nr 2 do SIWZ – MOR-y oznaczono różowym znacznikami wraz z nazwą miejscowości w której się znajdują.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.05.2020 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Ostrogskich
Tarnów 33-100
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Wojewódzkich - Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ul. Ostrogskich
Tarnów 33-100
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się