Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Inowłódz oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakościele

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące swym zakresem:
1.1. wybudowanie sieci wodociągowej w miejscowości Królowa Wola (wzdłuż drogi powiatowej nr 4305E) na działkach nr 55, 787 obręb 0004 Królowa Wola – poza aglomeracją;
1.2. wybudowanie sieci wodociągowej w miejscowości Zakościele (wzdłuż drogi gminnej nr 116188E) na działkach nr 1 obręb 0008 Zakościele, nr 185 obręb 0006 Poświętne;
1.3. zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy w miejscowości Zakościele na działce nr 103/7 obręb 0008 Zakościele.
2. Zamówienie podzielone na części. Przedmiot zamówienia dla każdej z części podano w dalszej części niniejszego ogłoszenia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.05.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Spalska 2
Inowłódz 97-215
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Gmina Inowłódz
ul. Spalska 2
Inowłódz 97-215
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się