„OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM INSTALACJI PPOŻ. I DSO W DOMU STUDENCKIM NR 3 W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ”

» Opis zapytania

1.3. Zakres:

1) Inwentaryzacja instalacji wentylacyjnej napowietrzania klatek schodowych.
2) Wykonanie ekspertyzy pożarowej dla budynku (jeżeli będzie wymagana przepisami).
3) Uzgodnienie ekspertyzy z Delegaturą Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Warszawie.
4) Wykonanie projektu SAP.
5) Wykonanie projektu DSO.
6) Wykonanie projektu oddymiania klatek schodowych.
7) Wykonanie projektu elektrotrzymaczy.
8) Uzgodnienie projektów z rzeczoznawcą ds. ppoż.
9) Wykonanie robót budowlanych, objętych projektami SAP, DSO, oddymiania, elektrotrzymaczy oraz ekspertyzą.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.05.2020 | 09:00


» Lokalizacja

gen. Sylwestra Kaliskiego 2
Warszawa 00-908
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
gen. Sylwestra Kaliskiego 2
Warszawa 00-908
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się